شما می‌توانید مانع جمع آوری و تحلیل فعالیت خود در اینجا توسط این وبسایت شوید. انجام این کار از حریم خصوصی شما محافظت می‌کند ولی مانع یادگیری فعالیت شما توسط صاحب سایت برای ساخت تجربه بهتر برای شما و دیگر کاربران می‌شود.